PSYCH-K®

PSYCH-K®

(Onbewuste) Overtuigingen

Je overtuigingen zijn conclusies die je onderbewustzijn heeft getrokken uit eerdere ervaringen. Uit hersenonderzoek blijkt dat ruim 95% van onze overtuigingen onbewust is. Op basis van onze overtuigingen ontstaan onze gedachten, onze reacties (gewoonten) en hoe we ons voelen. Hoe je reageert in situaties en hoe je je voelt, kun je daarom gemakkelijk veranderen door het vervangen van je onbewuste overtuigingen.

Het onderbewuste, de blijvende verandering

De bewuste geest maakt maar voor 5% de dienst uit. Dat is ook de reden dat we veelal onze goede voornemens niet kunnen volhouden. Het is juist ons onderbewustzijn (95%) dat veruit de grootste invloed uitoefent op ons gedrag en onze emoties. Wil je echt iets blijvend en effectief veranderen, dan moet je bij de kern zijn en dat is het onderbewuste.

Stress loslaten en overtuigingen veranderen door je hersenhelften te verbinden

PSYCH-K werkt met processen om stress, emoties en trauma’s los te laten en belemmerende overtuigingen te vervangen door bekrachtigende overtuigingen. Zodra je stress hebt zijn je beide hersenhelften niet meer verbonden. Je hebt dan een zwakke spierspanning in je lichaam. Daarom kan je met spiertesten stress opsporen. Als iets niet waar is voor je brein geeft dit ook stress. Dit geeft dus tevens een zwakke spierspanning. Hier werken we mee met PSYCH-K.
Ik coach je erop om de stress in je brein op te sporen met spiertesten. Dit kan zijn stress die je voelt bij een situatie of door je belemmerende overtuigingen op te sporen. Vervolgens werken we met de PSYCH-K processen om weer verbindingen te creëren tussen beide hersenhelften. Door deze verbindingen haal je de lading van een stressvolle situatie af en kun neutraal op de situatie gaan reageren. Tevens kan je door deze verbindingsprocessen een bekrachtigende overtuiging herprogrammeren in je brein, zodat deze de belemmerende overtuiging overschrijft. Door je overtuigingen te veranderen kun je je voelen, denken en handelen veranderen.

Grondlegger Psych-K

De originator van PSYCH-K is Rob Williams. Hij heeft in 1988 het eerste PSYCH-K proces ontvangen van wat hij de ‘PSYCH-K gedachtenvorm’ noemt. Als therapeut heeft hij vervolgens deze processen uitgeprobeerd en was verbluft met de resultaten die zijn cliënten plotseling behaalden. Het grote succes en werkzaamheid van PSYCH-K schrijft hij toe aan het feit dat we in PSYCH-K gebruik maken van het gehele verruimde bewustzijn, inclusief de spirituele component, het hogere bewustzijn. Ook het veiligheidsprotocol is uniek. Het veiligheidsprotocol geeft vanzelf aan of de cliënt aan de slag kan met bepaalde overtuigingen of dat er eerst iets anders aangepakt mag worden. Dit zorgt voor een snelle verdieping van de sessie naar het niveau waar het werkelijk om gaat.

Wetenschappelijke benadering

In het onderstaande filmpje legt cel-bioloog Bruce Lipton zijn ervaring met Psych K uit.
Bruce Lipton schreef het boek ‘De Biologie van de overtuiging’. In dit boek maakt Bruce Lipton ons deelgenoot van zijn verpletterende ontdekking dat we geen slachtoffer zijn van onze genen, maar dat we ons welbevinden kunnen beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen. Dr. Bruce Lipton komt tot deze conclusie na uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen.