Waarom Haptonomie of Haptotherapie kan helpen bij Burnout

Toen ik een burnout had, zei een collega wel eens: ‘Je zou eens naar een haptonoom moeten gaan’. Ik hoorde zijn verhaal beleefd aan en vermeed het onderwerp haptonomie de rest van de dag.
Als ik aan haptonomie dacht, zag ik altijd beelden van zweverige therapie waarbij een vreemde therapeut aan je gaat zitten. Hoe kan dat in hemelsnaam helpen bij een burnout?
Tot ik een artikel tegenkwam op internet dat mijn kijk op haptonomie en haptotherapie veranderde. Haptonomie en haptotherapie verbinden gevoel met gedachten en brengen je terug bij de basis, bij jezelf.
Vanwege deze dubbele benadering van zowel het lichaam als de geest kan haptonomie wel degelijk zinvol zijn bij de behandeling van een burnout. Laat mij je vertellen hoe.

 

Hoe benadert een haptonoom of haptotherapeut een burnout?

 

In een haptonomische visie op burnout wordt beschreven dat een burnout ontstaat doordat de patiënt niet genoeg is bevestigd. In plaats van naar binnen toe te voelen, richten zij zich op de buitenwereld in hun zoektocht naar erkenning of bevestiging met een burnout als gevolg.

Dit gebrek aan bevestiging kan ontstaan door:

Dogma’s en taboes in de opvoeding. Door afkeur of bezwaar van je ouders kan iets wat fijn aanvoelt en waar je naar verlangd in een negatief daglicht komen te staan. De kans is groot dat je je op dat moment probeert aan te passen aan wat door je ouders als wenselijk wordt gezien. Je creëert dan een afstand tussen je gevoel en je denken.

Door een opvoeding waarin je verwend wordt. Doordat je als verwend kind niet leert wat het is om naar iets te verlangen, kan het als volwassene moeilijk zijn om een richting in je leven te bepalen. Het kan ook zo zijn dat je wel weet wat je wilt maar geen idee hebt hoe je dit kunt krijgen. Hierdoor ontstaan frustraties.

Door uitwendige oorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een starre bedrijfscultuur zijn waar je niet goed mee weet om te gaan. De angst om afgewezen te worden kan hierbij een grote rol spelen. Dit ligt vaak aan de basis van een burnout.

Als je door anderen niet goed genoeg wordt gevonden, vind je jezelf vaak ook niet goed genoeg.

Dit heeft als gevolg dat je gedrag gaat vertonen waarbij je er alles aan doet om door je omgeving erkend te worden als ‘goed genoeg’ of je gaat je afzetten tegen je omgeving.

In beide gevallen is de kans groot dat je jezelf verwijderd van je gevoelens en verder van jezelf af komt te staan. Je identiteit raakt verstoort en de burnout ontstaat.

Bij een haptonomische of haptotherapeutische behandeling staan betrouwbaarheid, oprechtheid, transparantie en respect centraal. Deze aspecten zijn zeker van belang als je een burnout hebt. Zonder deze aspecten zal een behandelaar je niet kunnen behandelen. Jij kunt dan namelijk niet open staan voor de behandeling.

De behandeling zelf bestaat uit gesprekken, aanraking en het ervaren van het eigen lichaam. Daarbij staan de volgende stappen centraal:

  1. Het bewust leren voelen van de eigen aanwezigheid;
  2. Het ontdekken en onderkennen van de grenzen tussen het zelf en de ander;
  3. Leren herkennen, bewust ervaren en vertrouwen op de eigen behoeften;
  4. Leren aanpassen van de richting en intensiteit van je energie in relatie tot datgene wat je wilt bereiken.

Het verkrijgen van autonomie gebaseerd op innerlijk gevoelde zekerheid is het doel van de behandeling.

Het terugkrijgen van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen zorgen ervoor dat je evenwichtiger in het leven staat en weer beter met de buitenwereld om kunt gaan.

Wat is haptonomie

 

Het word haptonomie bestaat uit hapto dat komt van hapsis. Hapsis betekent tast of tastzin en gevoel of gevoelsleven. Nomie komt van Nomos wat betekent regel, regelmatigheden, wetten of wetmatigheden.

Wanneer je deze twee weer combineert wordt de betekenis van haptonomie dus wetmatigheden van het gevoel.

Haptonomie is een behandeling waarbij aanraking tussen de behandelaar en de patiënt een centraal staat.

Door middel van aanraking kun je weer in contact komen met de gevoelens die in je lichaam zijn opgeslagen.

Wij leven in een wereld die grotendeels gebaseerd is op het verstand. Wat het verstand zegt, is niet altijd in overeenstemming met wat je voelt.

Bij een burnout ben je jezelf kwijt geraakt. Je wereldbeeld en zelfbeeld werd bepaald door je denken en niet door je gevoel. Door weer in contact te komen met je gevoel kun je weer in contact komen met jezelf.

Bij haptonomie wordt gekeken naar de mens achter je klachten. De klachten zijn slechts verschijnselen van de oorzaak, de onbalans in je leven die leidde tot een burnout.

Wat is haptotherapie

 

Haptotherapie maakt gebruik van de inzichten van de haptonomie.

Bij Haptotherapie leer je (opnieuw) in contact te komen met je gevoelens. Voorbeelden van deze gevoelens zijn angst, onzekerheid, verdriet maar ook wilskracht en vreugde.

Door middel van gesprekken, oefening in ervaring en aanraking ontdek je via je eigen lichaam wat er speelt in je leven.

Je wordt geconfronteerd met wat je voelt en hoe je daar mee omgaat.

Doel is van haptotherapie is dat denken en voelen (weer) met elkaar in evenwicht komen. Daardoor wordt je veerkracht groter waardoor je sterker in je leven staat.

Na een haptotherapie behandeling kunnen veranderingen in je gedrag ontstaan waardoor je anders om kunt gaan met jezelf, met anderen en met situaties in je leven.

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?

 

Op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten vond ik de volgende omschrijving:

Met “haptonoom” wordt degene aangeduid die binnen zijn / haar eigen beroep op haptonomische grondslag werkt. Daartoe is een basisopleiding haptonomie gevolgd. De haptotherapie is een therapievorm die in Nederland is ontstaan als een van de toepassingen van de haptonomie. De haptotherapeut leert een nieuw beroep, past de haptonomie toe in de begeleiding van mensen in therapeutische zin en laat daarmee vaak zijn oorspronkelijke beroep los. Een haptotherapeut heeft minimaal een vierjarige beroepsopleiding gevolgd. Een GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VVH en verplicht zich daarmee o.a. tot regelmatige na-en bijscholing.

 

Waar vind ik een goede haptonoom of haptotherapeut?

 

Een goede haptonoom / haptotherapeut is erkend door de beroepsvereniging van haptonomie en haptotherapie. In dit geval is dit de Vereniging voor Haptotherapeuten. Op de website van deze vereniging vind je een register waarin alle erkende haptotherapeuten zijn opgenomen.

Op de website van alle haptonomen punt nl vind je ook een overzicht van alle haptonomen en haptotherapeuten. De website meldt dat het hierbij om gekwalificeerde haptonomen en haptotherapeuten gaat. Meer informatie over haptonomie vind je ook op de startpagina over haptonomie.

Ik hoop dat je wat aan dit artikel hebt en dat de begrippen haptonomie en haptotherapie wat duidelijker zijn geworden. Bedenk dat voor haptonomie en haptotherapie het zelfde geldt als voor psychologie. Een behandelaar moet bij je passen en er moet een klik zijn. Als die er niet is, bestaat de kans dat de behandeling niet zal werken. Zoek in dat geval naar een andere behandelaar.