Vragenlijst als voorloper op standaard screening alle zwangeren

11-04-2016

Er bestaat geen standaard screening om op tijd te ontdekken of zwangere vrouwen met problemen kampen. Daar moet verandering in komen. Bij gebrek aan een algemene screening worden nu vragenlijsten ontwikkeld.

Maar liefst één op de vier zwangere vrouwen is kwetsbaar. En toch wordt maar 5 procent door de zorgverleners herkend. Als niet wordt ingegrepen, kan dat voor moeder en kind grote gevolgen hebben.

“Het is van belang om in de zwangerschap kwetsbare zwangeren eerder te herkennen en naar goede zorg toe te leiden”, zegt Marieke Paarlberg, gynaecoloog bij Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, op de website van RTL Nieuws. “Kwetsbare zwangeren in Nederland zijn nog onvoldoende herkend en daardoor nog steeds onvoldoende begeleid en behandeld.”

Vragenlijst
Omdat er geen standaard screening voor bestaat is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om kwetsbare zwangeren beter en eerder op te sporen. De lijst, die bij honderden vrouwen in Apeldoorn en Woerden is getest, vullen vrouwen aan het begin van de zwangerschap in.
Vrouwen met problemen worden meteen behandeld of begeleid. Zo kan veel schade bij het kind worden voorkomen. Daarom is het de bedoeling dat de vragenlijst straks door alle zwangere vrouwen wordt ingevuld.

Hoe werkt die lijst?
De zwangere vrouw krijgt eerst een online vragenlijst om thuis in te vullen. Daarna ziet zij op haar eigen computer gelijk een persoonlijk, passend advies over mogelijke extra zorg tijdens haar zwangerschap. Vervolgens krijgt de betrokken verloskundige en/of gynaecoloog een samenvatting van het onderzoek te zien. Hierin staan de belangrijkste risicofactoren van deze zwangere vrouw.  Ik als zorgverlener ga dan met de zwangere bespreken wat er mogelijk is aan extra zorg en behandeling. De behandeladviezen zijn daarbij afgestemd op de beschikbare zorg in de regio waar de verloskundige of gynaecoloog werkt.

Meer initiatieven
Er zijn meer initiatieven op dit vlak gaande. Zo hebben Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de verloskundigen uit de regio en het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben hun afspraken over de zorg aan kwetsbare zwangeren en jonge ouders recent vastgelegd in een document met de titel ‘Zorg voor kwetsbare zwangeren/jonge ouders. Samenwerkingsafspraken regio Dordrecht e.o.’.In dit stuk staat wie op welk moment wat doet voor de doelgroep. Deze omvat zwangere vrouwen/jonge moeders met een psychiatrische aandoening, een sociale indicatie of een verslaving en daarnaast tienerzwangeren/-moeders. Het doel van de samenwerking is vroegsignalering van psychische en of sociale problemen door de eerste of tweede lijn en het regelen van deze zorg, samen met de ketenpartners, voor tijdens en na de zwangerschap om zo problemen later voor deze kinderen en gezinnen te voorkomen. Het project heeft dus ook een sterk preventieve functie.